Specifikationer för Banners / web-annonser

Storlek

På Mediahusets hemsidor gäller att banners måste vara 240 x 240 pixlar. Samma storlek kan även användas för Nyhetsbrev.

Format

Vi arbetar med filformaten GIF, JPEG samt PNG. Det går utmärkt att använda animerade GIF-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Material

Annonsmaterial skickas till peo.gothesson@mediahuset.se och skall helst vara oss tillhanda minst 7 dagar före planerad publiceringstid tillsammans med information gällande vidarelänkning.

Vi kan även vara behjälpliga med materialproduktion om så önskas. Vid ytterligare frågor gällande banners, maila peo.gothesson@mediahuset.se.