Publikationer

Vi producerar, trycker och distribuerar ett dussintal tidningar för olika specialistföreningar inom den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn och når mer än 20 000 läsare.

Nedan kan du läsa vidare om flertalet av våra återkommande publikationer.

Våra publikationer

Cancerläkaren

Tidningen Cancerläkaren, ges ut i samarbete med Svensk Onkologisk Förening (SOF) och går till samtliga medlemmar i föreningen.

Cancervården

Tidningen Cancervården ges ut i samarbete med föreningen Sjuksköterskor i Cancervård och riktar sig till alla som på något sätt är intresserade av onkologi i Sverige.

Dermatologi & Venereologi

Tidningen Dermatologi & Venereologi ges ut i samarbete med Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV).

Gastrokuriren

Tidningen Gastrokuriren ges ut i samarbete med Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) och distribueras till alla medlemmar i föreningen.

Infektionsläkaren

Tidningen Infektionsläkaren ges ut i samarbete med Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) och går till medlemmarna i föreningen.

Lung & Allergiforum

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) har tillsammans med Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA) en unik gemensam tidning.

Narkosguiden

Narkosguiden är en digital, praktisk, kostnadsfri handbok inom anestesi och intensivvård vars popularitet stadigt växer år för år.

Reumabulletinen

Tidningen Reumabulletinen ges ut i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och distribueras till samtliga medlemmar i föreningen

SWIBREGs tidning & nyhetsbrev

WIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.