SWIBREGs tidning & nyhetsbrev

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom. SWIBREGs styrgrupp består av representanter från gastroenterologi ur olika perspektiv – medicinsk, kolorektalkirurgi, pediatrik, omvårdnad, patient. Vilka personer som väljs in bestäms av de olika organisationerna:

Svensk Gastroenterologisk förening (SGF)

Svensk förening för kolorektalkirurgi (SFKRK)

Svenska föreningen för pedriatisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition

Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige (FSGS)

Mag-och tarmförbundet

Tarm- uro- och stomiförbundet (ILCO). Fyra gånger om året kommer SWIBREGs elektroniska nyhetsbrev ut till samtliga medlemmar och intressenter, där vi presenterar senaste nytt inom organisationen. Dessa nyhetsbrev sammanställs även i en egen tidning som publiceras en gång om året och distribueras tillsammans med tidningen Gastrokuriren nr 5, vilket innebär att den når samtliga intressenter inom svensk gastroenterologi.

Mer om SWIBREG finns att läsa på www.swibreg.se.

Vill du synas i SWIBREGs nyhetsbrev och tidning och nå samtliga medlemmar och cirka 2 400 gastro-intresserade läsare?

Kontakta Olle Lundblad för vidare för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad! Olle nås enklast på 0705 44 88 01 alternativt olle@mediahuset.se.