Lung & Allergiforum

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) har tillsammans med Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA) en unik gemensam tidning för att främja föreningarnas medlemmars utveckling genom att bl.a. publicera vetenskapliga föredrag, diskussioner, föreningsaktiviteter, kongressrapporter, fallbeskrivningar, översiktsartiklar med mera. Aktuella områden är allergi, CF, cancer, astma, KOL, infektion med mera.

Tidningen ger medlemmar såväl som annonsörer en unik plattform för att nå ut med viktiga budskap och medicinska nyheter. Tidningen distribueras till medlemmarna inom SLMF, SFFA och SLIF (Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening) och dessutom till samtliga ÖNH-specialister och vårdcentraler i Sverige. Detta ger alla som arbetar inom primärvården en möjlighet att ta del av det senaste inom båda specialistverksamheterna.

Lung & Allergi Forum ges ut 5 gånger per år (varav ett nummer är medlemsmatrikeln, A5) i ca 2 800 exemplar. Tidningen finns att läsa online på etidning.slmf.se och mer om respektive förening hittar du på slmf.se respektive sffa.nu.

Vill du synas i Lung & Allergiforum och nå 2 800 lung- och allergiintresserade läsare?

Kontakta Joacim Sjölander för vidare för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad!

Joacim når man på 0707 91 27 01 alternativt joacim@mediahuset.se

Eller på SLMFs hemsida

Du vet väl om att du även kan annonsera online på SLMFs hemsida slmf.se och i Lung & Allergiforums elektroniska nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i samband med varje utgivning av tidningen?

Hör av dig för mer information!

Vanliga frågor

Hur ser utgivningsplanen ut för 2024?

Du hittar alla viktiga datum för respektive nummer i nedan tabell – men om du vill kan du även prenumerera på vår utgivningskalender för att till exempel möjliggöra automatiska påminnelser inför respektive deadline! Klicka här för Google Calendar-format och här för iCal-format.

Nr Materialdag - tryckt annons i tidning Utgivningsdatum
1 8 februari 18 mars
2 6 maj 10 juni
3 18 september 25 ktober
Matrikel 14 oktober 15 november
5 1 november 16 december

Vilket format gäller för min annons?

  • Helsida inlaga, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall
  • Helsida & omslag för Matrikeln (A5, 4-färg, 420 x 297 mm + 3 mm utfall
  • Omslag 2 & 3, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall
  • Omslag 4, 4-färg, (pga plats för inkjet-adressering) 210 x 262 mm + 3 mm utfall
  • Halvsida, 4-färg, Liggande: 180 x 132 mm | Stående: 87,5 x 248 mm

Det elektroniska nyhetsbrevet kommer ut i samband med respektive utgivning av tidningen och material måste vara oss tillhanda senast 7 dagar innan utskick.

Vilken färgprofil ska jag använda för min annons?

Tidningen trycks med profilen PSOcoated_v3_FOGRA51.icc (klicka på länken för att ladda ned profilen som zip-fil)

Vart levererar jag annons-materialet?

Vi tar tacksamt emot ert material som högupplöst pdf via mail till: tony@mediahuset.se med kopia till: peo@mediahuset.se.

Vilket format gäller för banner i nyhetsbrev och på hemsidan?

Alla banners skall ha storlek 240 x 240 pixlar och vi arbetar med filformaten GIF, JPEG samt PNG. Det går utmärkt att använda animerade gif-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Material skickas till peo.gothesson@mediahuset.se och skall helst vara oss tillhanda minst 7 dagar före planerad publiceringstid tillsammans med information gällande vidarelänkning. Vi kan även vara behjälpliga med materialproduktion om så önskas.

Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer. Vid ytterligare frågor gällande banners, maila peo.gothesson@mediahuset.se

Jag vill gärna bidra som skribent i tidningen, vart vänder jag mig?

Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta chefsredaktör Martin Wallberg på martin.wallberg@med.lu.se för vidare diskussion.

Hur gör jag för att prenumerera/avsäga mig min prenumeration på tidningen?

Inga problem! Skicka oss ett mail på info@mediahuset.se så hjälper vi dig, alternativt fyll i dina kontaktuppgifter här.

Hur hanterar ni mina personuppgifter som prenumerant?

Du hittar all information om vår integritetspolicy på mediahuset.se/gdpr